Kondu Mahallesi

Kondu Mahallesi

Of Çaykara devlet karayolunun 17. km'sinde yer alır. 2000 yılı sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 5108'dir. İlçenin tarihi geçmişi kimi kalıntılara bakarak Cenevizliler'e kadar gittiği söylenir.

İlk kez 1486 yılına ait Tahrir defterinde "KONDU" adıyla Of İlçesine bağlı köylerden biri olarak belirtilir. "KONDU" Türkçe kon'mak sözcüğünden türediği için buranın eski sakinlerinin Türk Soylu olduğu düşünülebilir.


Kondu Cumhuriyetten önce Solaklı boğazında Belediye konumunda olan yerleşkenlerden biridir. 1925'te Of'a bağlı bir bucak iken 1948 yılında Çaykara kaza olunca Of'tan ayrılıp onun bir köyü haline dönüşür. 27.02.1949 tarihinde ise yeniden bucak olur. 1960 yılında yapılan düzenlemelerde adı, cumartesi günleri bir dernek biçiminde halkın kurduğu pazardan çıkarak Dernekpazarı olur. 20 MAYIS 1990 tarih, 3644 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TBMM kararıyla lçe olur.

78 km2 yüzölçümü ile Trabzon İli'nin en küçük ilçelerindendir. 2000 yılı sayım verilerine göre toplam nüfusu, 8041'dir. 1953 yılında Belediye teşkilatı kurulan İlçenin dört mahallesi vardır.

1-Kondu Mahallesi (Merkez Muhtarlık)
2-Güney Mahallesi
3-Merkez (Dere) Mahallesi

Dernekpazarı, Solaklı vadisinin batısında eğimli arazinin Solaklı çayı kıyısındaki dar düzlüğünde kurulmuştur. 1980'lerde yeni yapılan Of-Çaykara karayolunun doğu tarafında oluşan (Solaklı Çayı'nın doğu yakasında) önemli yerleşim alanları, ilçenin genişlemesine olanak sağlamıştır.
1929 yılında yaşanan sel felaketi, Dernekpazarı'nı da etkilemiştir. Ulucamiden kayan toprak kütlesiyle önü kapanan Solaklı Çayı'nın oluşturduğu birikim, önündeki engeli yıkınca herşeyi silip süpürdü. 1959 yılında da daha az etkili olan bir sel olayı yaşandı.

İlçe merkesine yakın, Holo deresinin Solaklı Çayı'na birleştiği yerde kurulu olan Süt Fabrikası, bu bölgede üretilen sütü işlemektedir. Gurbet gelirleri dışında çay, fındık üretimi ve arıcılık önemli gelir kaynaklarındandır.

Cumhuriyetten önce medreselerin bulunduğu Dernekpazarı'nda eğitime her dönemde çok büyük önem verilmiştir. Ayrıca, özel girişimcileriyle de dikkat çeken ilçeden değişik alanlarda öne çıkan adlar vardır. 

Kondu Mahallesi Merkez, Yenicami Mahallesi, Kondu ve Güney Mahallesi olarak dört mevkiye dağılmıştır. Önceki yıllarda ayrı ayrı mahalle iken bugün tek mahalle olarak idare edilmektedir. Muhtarlığını Yaşar YILMAZ GÜNEY yürütmektedir. Dört cami, iki mescit, bir kapalı ilkokul dahil olmak üzere Köylere Yönelik Hizmetler şantiyesi dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları Kondu Mahallesi içerisinde yer almaktadır.

Muhtar: Yaşar Yılmaz GÜNEY
Telefon: 0537 251 55 34

 

 


 

Kaynak : T.C. Dernekpazarı Kaymakamlığı Web Sitesi

Fotoğraf : Dernekpazarı Haber İletişim Web Sitesi (www.dernekpazari.com)